ახალგაზრდების ვიზიტი კოპერნიკის ცენტრში - ქართლოსი NEWS