კასპის ოკუპაციის მუზეუმი თავდაცვის მინისტრს უმასპინძლებს - ქართლოსი NEWS

კასპის ოკუპაციის მუზეუმი თავდაცვის მინისტრს უმასპინძლებს

19 ივნისს, 14:00 საათზე კასპის ოკუპაციის მუზეუმი თავდაცვის მინისტრს უმასპინძლებს. ლევან იზორია აუდიტორიას თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკუთხებში გამოწვევებსა და თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერების მიზნით, მიმდინარე რეფორმებს გააცნობს, ასევე საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ალინსთან ურთიერთობასა და ინტეგრაციის

პერსპექტივებსაც მიმოიხილავს. მინისტრთან პირისპირ შეხვედრისას ახალგაზრდებს

მათთვის საინტერესო შეკითხვებზე პასუხების მიღების საშუალებაც ექნებათ.  


ხვალინდელ შეხვედრას ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები და

არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც დაესწრებიან.

შეხვედრა, საქართველოს სარეზერვო ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის

,,არა ოკუპაციას“ ფარგლებშ ეწყობა, რომელსაც მეგგობრობის ხიიდი ,,ქართლოსი“

აპრილიდან ახორციელებს.