პუბლიკაციები - ქართლოსი NEWS

"ჩვენ ვართ მოქალაქეები ახალგაზრდების სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობა"

https://kartlosinews.wordpress.com/2016/01/05/%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C-%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%90/

 

სახელმძღვანელო ახალგაზრდული საკრებულოს შესაქმნელად და მისი წარმატებული                   ფუნქციონირებისთვის

მედიაციის ცენტრის ბროშურა,  2014 წ. 


25. 11. 2014 წ.


 

          მოსწავლეთა თვითმმართველობა საქართველოს                         სკოლებში როგორი უნდა იყოს და  როგორი არის       

                                                   13.12.2014

 

           
Students’ Council in Georgian Schools
 - How it    

              should work and how it works?                                                                                                               13.12. 2014

დემოკრატიის სკოლა - სკოლებში მოსწავლეთა ჩართულობის პრაქტიკული სახელმძღვანელო

School of democracy - Practical manual about student participation in school

 

 

დახმარება დევნილთა მხარდაჭერის სისტემას საქართველოში

აპრილი, 2014