კონტაქტი - ქართლოსი NEWS

მისამართი: ქ. გორი სტალინის ქუჩა #10

ქართული მხრიდან პროექტის კოორდინატორი: მეგი ბიბილური

ელფოსტა:megibibiluri@gmail.com

პოლონური მხრიდან პროექტის კოორდინატორი: ანტონ თშემეჩნი

ელფოსტა:antoni.strzemieczny@ceo.org.pl