სკოლები - ქართლოსი NEWS

პროექტში „დებატების სკოლა 2014“ სულ 4 რეგიონის 16 საჯარო სკოლაა ჩართული, თითოეულ სკოლაში ტრენინგებსა და სამუშაო შეხვედრებში ტუტორების გარდა პედაგოგებიც მონაწილეობენ